زندگی زیباست اما شهادت زیباتر

انسان تا جوینده ی خداوند نباشد او را نمی شناسد....

وتا او را نشناسد دوستدار او نمی شود....

وتا محبوب او نشود عاشق نمی شود ....

وتا عاشق نباشد شهید نمی شود ....

ومصداق کامل عالم سلوک مگر کسی غیر از شهید است ؟!

پس شهادت اوج سلوک و عرفان است .

       (اللهم الرزقنا شهادت فی سبیلک)


/ 0 نظر / 45 بازدید