بهار فاطمی......

در جان ما شور توسل ها شکفته 
با نام زهرا هر کجا گل ها شکفته
روزی گرفتیم ،یک سال دیگر 
ماییم و شوق فردای بهتر
نو شد دل ما ،یک بار دیگر
الله اکبر الله اکبر
********************
آوای حول حالنا تا بر لب ماست 
را و مرام فاطمیون مذهب ماست
ما را شهادت ،عین بهار است
عید حقیقی ،دیدار یار است
آمد بهاران،با یاد مادر 
الله اکبر الله اکبر
*************************
ما از زل درس ولایت خوانده بودیم
پروانه های زائر یاس کبودیم
بر بوستان،آل محمد
ابر بهاری ، با گریه آمد
گشته شکوفا،آیات کوثر 
الله اکبر الله اکبر
**************************
ما وارثان غیرت شیر خداییم
ما گرد راه کاروان کربلاییم 
حیران نمانیم ،با نور قرآن 
پیمان نبندیم ،جز با شهیدان 
سرباز عشقیم،سنگر به سنگر
الله اکبر الله اکبر
****************************
نور ولایت در وجود ما درخشید
ما را نباشد بیمی از تحریم و تهدید
دشمن به این خاک ،گر پا گذارد
باید سر خویش،برجا گذارد
ما یادگاریم از بدر و خیبر
الله اکبر الله اکبر
********************************
ما راویان صبح موعود ظهوریم 
از ذلت و تسلیم و خاموشی به دوریم 
تا زنده باشد،شور حسینی
پاینده ماند راه خمینی
بر دیده ماست فرمان رهبر
الله اکبر الله اکبر

بهار فاطمی بر همه دوستان تهنیت باد


/ 0 نظر / 51 بازدید