به یاد خرابه نشین شام ...

دخـتـری کـه آرام بـ ـابـ ـا را نـ ـاز مـی کـرد
 
دلت که هوای بابا را بکند
دیـگر نـه کـربـلا مـی خواهی نـه عـاشـورا
فقط چـشمانـنت خـرابـه شـام مـی بـیـند
و دخـتـری کـه آرام بـ ـابـ ـا را نـ ـاز مـی کـرد . . .
و آنگــاه
فقط یک آه . . . می ماند برای تـــو !

به یاد سه ساله خرابه نشین اباعبدالحسین (ع) و دختران شهدا

/ 0 نظر / 28 بازدید