کاش ....

کــاش 
بیدار 
بـــو د ی ....


/ 2 نظر / 20 بازدید
خانی

هیچی ننوشتی ولی یه عکس گذاشتی که دل آدم را پاره پاره می کند .الان دارم اشک می ریزم و می نویسم به یاد همه شهدایی که رفتن و ما حقمون را بهشون ادا نکردیم .این از حجاب خانوم ها و اون از هزار و یک اشکال دیگه.کاش شما بسیجی ها ستادهای امربه معروفتون را تقویت کنین .امام حسین برای این هدف قیام کرد.

خانی

هیچی ننوشتی ولی یه عکس گذاشتی که دل آدم را پاره پاره می کند .الان دارم اشک می ریزم و می نویسم به یاد همه شهدایی که رفتن و ما حقمون را بهشون ادا نکردیم .این از حجاب خانوم ها و اون از هزار و یک اشکال دیگه.کاش شما بسیجی ها ستادهای امربه معروفتون را تقویت کنین .امام حسین برای این هدف قیام کرد.