زیر سایه ولایت....

وجود همه مسئولین و همه ما با زیر سایه ولایت بودن معنا پیدا می کند.


مسئولین  محترم!
ضدیت با ولایت مساوی است با سقوط در زباله دان تاریخ.


/ 0 نظر / 24 بازدید