جـــانم فـــدای  رهبرم ،وطنـــم ، خـــاکـم ، نــاموسـم و شـرف و عــزتم 

ایستاده ایم تا اخرین قطره ی خونمان!

اگر اسراییل بار هاو بارها ایران را تهدید به جنگ نظامی کرده است این نشانه ی ضعف اوست و میداند که اگر بخواهد به کوچترین قسمت خاک ایران تعرض و تجاوز کند ایرانیان غیور اسراییل را زیر و رو خواهند کرد...


/ 0 نظر / 19 بازدید