پیاده تا عرش

برادر یا خواهری که توفیق شهادت را خواهانی ،دعای بدون عمل فایده ای ندارد ،فرامین حضرت آقا را جامه عمل بپوشانید تا توفیق شهادت نصیبتان شود.

(اقامه امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با دشمنان در جنگ نرم) . ننشینید و بگوئید منتظر ظهور هستیم .......به پا خیزید.

/ 0 نظر / 23 بازدید