وای اگر گرد و غباری به حرم بنشیند...!

بی سبب نیست که از شام به عراق آمده اید
حضرت عمـــه ی ســادات ، بـــرادر دارد!

و شما کمتر از آنید، حسین(ع) تیغ کشد
کمتر از آنکه علمدار، علم بردارد...

مـــا جوانــان بنی فاطمیِ اربـــابیـــم
بی حیا ! عمـــه ی ما ،مالکــــ اشتر دارد!

ایل ما ، ایل عجم هاست که یک کودک ما
جگری با جــگر شیـــر ، برابر دارد

اینکه ما دست به شمشیر و زره ، ایستادیم
سبب این است که این طایفه رهبـــر دارد...

نه عراق است و نه سوریه ، خیالت راحت
کشور ضــامن آهوست ، بزرگتر دارد!

وای اگر گرد و غباری به حرم بنشیند
تیغ ما شوق به انداختن سر دارد ...............

باید این شهر به آرامش خود برگردد
که شب جمعه حرم روضه ی مـــــادر دارد...

/ 0 نظر / 32 بازدید