مهمترین خصوصیات یک بسیجی

1-مکتبی بودن:

مهمترین ویژگی بسیج ایمان به خدا و اعتقاد قلبی و باور درونی به خالق یکتاست .ایمان به خدا رابطه ی مستحکم نیروهای بسیجی با حق تعالی است ،زیرا بسیجی رضایت حق تعالی را مبنای حرکت و فعالیت خود می داند.

2-اطاعت از ولایت فقیه:

اطاعت از ولایت فقیه و تبعیت پذیری از رهبری نظام یکی از شاخص ترین ویژگی های بسیج است ،بسیج تابع محض ولی فقیه است و سعادت خود و جامعه را در پیروی از ولایت فقیه می داند.

3-اخلاص:

بسیج عاشق خداست و اخلاص به خدا مهمترین خصوصیات و ویژگی بسیجیان است ،زیباترین حرکت بسیجیان امام خامنه ای و فعالیت بسیجیان،داشتن رنگ خدایی در کارهاست . برای همین است که امام خمینی (ره) فرمودند:((بسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همه ی مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء کرده اند))

4-تواضع و فروتنی:

فروتنی و شکست نفس از مهمترین فضایل انسانی است که نیروهای بسیجی موصوف به چنین اخلاقی می باشند.بسیج علاوه بر اینکه در برابر خدا خاشع و فروتن است در برابر مردم متواضع می باشد.

5-غیرت دینی:

غیرت و جوانمردی از ویژگی های هر بسیجی است.بطور کلی منظور از غیرت دینی این است که نیروهای بسیجی نسبت به مسائل اخلاقی و دینی جامعه و ترویج احکام و معارف الهی حساسیت داشته باشند.

6-حسن خلق:

اخلاق نیکو یکی از صفات پسندیده در اسلام و از شیوه های مطلوب جاذبه دینی و فضایل انسانی است .در میان آداب اخلاق و سنتهای اجتماعی ،حسن برخورد با مردم در اخلاق اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و برای نیروهای بسیجی که با مردم ارتباط دارند این موضوع حائز توجه است .

7شجاعت:

گر چه شجاعت یک صفت اخلاقی است ولی مهمترین نماد اخلاقی و رفتاری یک فرد در زندگی اجتماعی است.فرد شجاع کسی است که دارای هویت دفاعی است و در راه حفظ ارزشها جرات برخورد با نیروهای دشمن را دارد .

8-مردمی بودن:

منظور از مردمی بودن بسیج این است که آنان از متن ملت برخاسته و به صورت خود جوش و حرکت مردمی به عضویت این تشکیلات پیوستند و در جهت مصالح و آرمانهای نظام به پیروی از ولایت فقیه به انجام وظیفه پرداختند .

9-شهادت طلبی:

شهادت طلبی با وجود بسیجیان عجین شده است و بسیجی شهادت را می شناسد و به آن عشق می ورزد . حب به شهادت را بسیجی از مولای خود علی (ع) آموخته است .نام بسیج در فرهنگ انقلاب اسلامی با ایثار و شهادت نقش بسته است زیرا ارزشهایی که فرهنگ اسلام و مبنای دینی برای شهادت قائل است بسیجی را شیفته ی شهادت کرده است .

/ 0 نظر / 21 بازدید