حجاب

هیچ باغبانی را سرزنش نمی کنند که چرا دور باغ خود را پرچین و حصار کشیده است ،چون باغ بی دیوار ،از آسیب مصون نیست و میوه و محصولی برای باغبان باقی نمی ماند.و هیچ صاحب گنج و گوهری هم  جواهرات خود را بدون محافظ،در معرض دید رهگذاران نمی گذارد تا بدرخشد،جلوه کند و چشم و دل برباید ،چون خود جواهر ربوده می شود .مگر نه اینکه آثار نفیس را در موزه ها و وترین ها می گذارند ،تا با لمس دستان این و آن، خراب نشود و از ارزش نیفتد؟؟؟

پس ای برادر ارزش ناموس تو از دیگر داشته هایت کمتر که نیست


/ 0 نظر / 18 بازدید