مستکبرین و جهان خواران خوب میدانند ...
◄ با اشاره همین دستت،
قبل از آنکه بخواهند عرض اندامی بکنند از صفحه روزگار محو خواهند شد؛
زباله دان تاریخ جا بسیـــار دارد!

/ 0 نظر / 23 بازدید