اعلام دارایی...

ما جز رهبـــــــــــــــــــــــــــری دارایی دیگری نداریم

مسولین هم دارایی های خود را اعلام کنند!

/ 1 نظر / 27 بازدید