آخرین درجه در سپاه چیست؟؟

یک روز ازش پرسیدند درجه ات تو سپاه چیه؟

گفت:هر درجه ای داشته باشم مهم نیست آخرش همان بسیجی ام و به این درجه افتخار می کنم .4 روز بعد از ازدواج به گردان صابرین ملحق شد و به آرزوی بزرگش رسید...شهادت در را خدا.

شهید محمد منتظر قائم 

                 (شهدا را یاد کنیم حتی با یک صلوات)


/ 0 نظر / 18 بازدید