شجره طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید بلوچی

ماموریت شجره طیبه ی صالحین ،تبیین حکومت رسول الله (ص) است.

یکی از اصلی ترین ماموریت های دشمنان و در راس آنها آمریکا زیر سوال بردن و نشانه گرفتن اعتقادات جوانان و ایجاد شبهه در بین آنهاست.

وظیفه ی خطیر بسیج و شجره طیبه صالحین جلوگیری از تحقق و به ثمر نشستن نفشه های دشمن است. از این رو این پایگاه برابر اعلام برنامه های جاری خود بسیجیان جمعی پایگاه را در سه رده ی سنی نوجوانان ،  جوانان،پیشکسوتان در حلقه های خاص و عام سازماندهی کرده و این ماموریت را با توان هرچه بیشتر انجام می دهد.


/ 0 نظر / 23 بازدید