چشم هایت کو برادرم؟؟؟

چی ...؟چی...؟

فدایش کردی؟

برای چی ؟برای کی؟

برای دفاع از ناموس کشورت!!!؟؟؟

آه....خوب شد که امروز نیستید و نمی بینید ....

چی رو !؟

هیچی .... هیچی......

(شهدا و جانبازان شرمنده ایم )

سپاه ناحیه چناران،حوزه محمدرسول الله(ص)،پایگاه شهید بلوچی