پای غدیر خمینی کبیر ایستاده ایم.........

ایستاده ایم, با ولایت تا شهادت, جانم فدای سید علی, ما اهل کوفه نیستیم